Người sẻ chia

  "Đi giữa cuộc đời là bước qua nhiều điều xấu ác Ta không thể thờ ơ bỏ mặc bóng tối tràn ...