Lập trình
Chia sẻ khóa học Udemy.com miễn phí

Chia sẻ khóa học Udemy.com miễn phí (cập nhập hàng ngày)

Udemy.com là website cung cấp các khóa học về: Lập trình, thiết kế, kinh tế, đời sống,…… Ở đây bạn ...

Futurelearn.com - Một trang web học trực tuyến tuyệt vời

Futurelearn.com – Một trang web học trực tuyến tuyệt vời

Futurelearn.com cung cấp rất nhiều khóa học chất lượng(nhưng hoàn toàn miễn phí) về: ngôn ngữ - văn hóa ...

Hơn 15 khóa học miễn phí tại Shawacademy.com

Hơn 15 khóa học miễn phí tại Shawacademy.com

Shawacademy.com cung cấp các khóa học chất lượng cao trong các lĩnh vực: lập trình, thiết kế, marketing,... ...

Visual Studio 2015

Microsoft Visual Studio 2015 Pro & Enterprice License

Microsoft Visual Studio 2015 là công cụ lập trình mạnh mẽ được sử dụng để phát triển các chương trình ...

Chia sẻ tài khoản lynda.com miễn phí

Chia sẻ tài khoản lynda.com miễn phí

Lynda.com là một trong những trang cung cấp các khóa học(lập trình, đồ họa,...) chất lượng nhất hiện ...

Visual Studio 2015

Chia sẻ license phần mềm Microsoft Visual Studio

Microsoft Visual Studio là công cụ lập trình mạnh mẽ được sử dụng để phát triển các chương trình máy ...