Chia sẻ khóa học Udemy.com miễn phí (cập nhập hàng ngày)

Chia sẻ khóa học Udemy.com miễn phí

Udemy.com là website cung cấp các khóa học về: Lập trình, thiết kế, kinh tế, đời sống,…… Ở đây bạn có thể tìm thấy mọi thứ bạn cần để học tập và nghiên cứu. Course trên udemy.com có course free,course tính phí, course giảm giá…. Mình tin nhiều người muốn học mà nhìn thấy giá $ là lại bỏ nên tại blog này mình sẽ thường xuyên cập nhập các Course FREE (nhưng sau 1 thời gian là hết Free)và Course với mã giảm giá 100% = FREE để mọi người học nha ^^


Nguoisechia.com đã chia sẻ các khóa học udemy.com miễn phí (miễn phí/coupon giảm 100%) từ tháng 12/2015. Mình chia sẻ cả trên facebook (facebook.com/nguoisechiavn) và blog nguoisechia.com.  Nhưng bắt đầu từ 9/4/2016 mình sẽ gộp tất cả chia sẻ khóa học Udemy về bài viết này ^^ vừa tiện cho việc mình cập nhập các khóa học mới vừa tiện cho các bạn lấy khóa học về  😀 Nếu bạn yêu thích những khóa học Udemy (nhất là yêu thích những khóa học do nguoisechia.com chia sẻ 😀 ) thì hãy lưu link bài viết này lại và truy cập mỗi ngày để nhận course mới nha.  Nhớ là course sẽ cập nhập mới MỖI NGÀY nhớ 😀


Chia sẻ khóa học Udemy.com miễn phí (cập nhập hàng ngày)


Nếu không vào được link pastebin.com là do mạng bạn đang dùng chặn pastebin.com . Để truy cập hãy dùng 1 trong số các cách mình chia sẻ tại: https://nguoisechia.com/cach-truy-cap-cac-trang-web-bi-chan/  😀

Tối 9/4/2016

http://pastebin.com/fZfqw1pA 

Sáng 10/4/2016

http://pastebin.com/ZmR46H8v

Ngày 11/4/2016

http://pastebin.com/BeeZ3rZS

http://pastebin.com/MrM3B9vP

Ngày 12/4/2016

http://pastebin.com/bdQUvKRj

Ngày 13/4/2016

http://pastebin.com/QkSTJEbR

Ngày 14/4/2016

Sánghttp://pastebin.com/pL8GKLJ0

Chiềuhttp://pastebin.com/em5y8cQr

Ngày 15/4/2016

Sánghttp://pastebin.com/Q0z0Bpix

Chiềuhttp://pastebin.com/HmFT67j0

Ngày 16/4/2016

Sánghttp://pastebin.com/NrGLZnak

Chiềuhttp://pastebin.com/REpY2p6G

Ngày 17/4/2016

Sánghttp://pastebin.com/DMRhk0EU

Ngày 18/4/2016

Sánghttp://pastebin.com/bQub6p89

Chiềuhttp://pastebin.com/DjN8MUw0

Ngày 19/4/2016

Sánghttp://pastebin.com/BztjA0wZ

Tốihttp://pastebin.com/TeQGVzZQ

Ngày 20/4/2016

Sánghttp://pastebin.com/p9hMmGGG

Tốihttp://pastebin.com/suNyFacP

Ngày 21/4/2016

Sánghttp://pastebin.com/VpKwEZwf

Chiều: http://pastebin.com/qUt8ZaPb

Ngày 22/4/2016

Sánghttp://pastebin.com/U06uYQjQ

Trưahttp://pastebin.com/RmnKq0uv

Tốihttp://pastebin.com/54B69n6v

Ngày 23/4/2016

Sánghttp://pastebin.com/wf8RBYz2

Chiềuhttp://pastebin.com/95hFmpP1

Ngày 24/4/2016

Tốihttp://pastebin.com/gdwiP1Kd

Ngày 25/4/2016

Sánghttp://pastebin.com/5MVWhxn0

Ngày 26/4/2016

Sánghttp://pastebin.com/fi8pFWyj

Tốihttp://pastebin.com/8gt9cy6W

Ngày 27/4/2016

Sánghttp://pastebin.com/3YTFbJdL

Tốihttp://pastebin.com/UimtwbAv

Ngày 28/4/2016

Sánghttp://pastebin.com/tqGaByn2

Tối: http://pastebin.com/KQ8VYXLR

Ngày 29/4/2016

Sánghttp://pastebin.com/pswsCp34

Tối: http://pastebin.com/BtPRemgG

Ngày 30/4/2016

Sánghttp://pastebin.com/EFkfLvnd

Tối: http://pastebin.com/hgz2ERq1

Ngày 1/5/2016

Sánghttp://pastebin.com/T4uu4Q3X

Ngày 2/5/2016

http://pastebin.com/Z4Eu0KFQ

Ngày 3/5/2016

http://pastebin.com/jTMB2ue2

Ngày 4/5/2016

http://pastebin.com/Nt6qeQEZ

http://pastebin.com/qGX2CsFG

Ngày 5/5/2016

http://pastebin.com/kt9jG8P4

Ngày 6/5/2016

http://pastebin.com/Vpk8u4FD

Ngày 7/5/2016

http://pastebin.com/GNcqSuAn

Ngày 8/5/2016

http://pastebin.com/gNLc9bz6

http://pastebin.com/Y471i1zL

Ngày 9/5/2016

http://pastebin.com/ZTwa0yMm

Ngày 10/5/2016

http://pastebin.com/H7ShhA9X

Ngày 11/5/2016

http://pastebin.com/2fQZ39RQ

Ngày 12/5/2016

http://pastebin.com/JU3hBNpn

Ngày 13/5/2016

http://pastebin.com/XCGbP5B3

http://pastebin.com/7Mg69nJS

Ngày 14/5/2016

http://pastebin.com/PhSJkpnb

Ngày 15/5/2016

http://pastebin.com/xfLans5r

Ngày 16/5/2016

http://pastebin.com/s1reehMJ

Ngày 17/5/2016

http://pastebin.com/8jPH5Kya

Ngày 18/5/2016

http://pastebin.com/FfXBc1V3

Ngày 19/5/2016

http://pastebin.com/JdCn2UJS

Ngày 20/5/2016

http://pastebin.com/zLq5bBsB

Ngày 21/5/2016

http://pastebin.com/9BemnLug

Ngày 22/5/2016

http://pastebin.com/Tsywqvjq

Ngày 23/5/2016

http://pastebin.com/kueeq5Ru

Ngày 24/5/2016

http://pastebin.com/6w7LNGjN

http://pastebin.com/zK5k3Bc3

Ngày 25/5/2016

http://pastebin.com/DrvK3R2b

http://pastebin.com/b8Na6XJG

Ngày 26/5/2016

http://pastebin.com/csAxv1fw

Ngày 27/5/2016

http://pastebin.com/dNpQPcbd

Ngày 28/5/2016

http://pastebin.com/afBAV64m

Ngày 29/5/2016

http://pastebin.com/11PpFcM9

Ngày 31/5/2016

http://pastebin.com/L7TUNMxY

Ngày 1/6/2016

http://pastebin.com/KyEpafDt

Ngày 1/6/2016

http://pastebin.com/KyEpafDt

Ngày 2/6/2016

http://pastebin.com/qJuKRcnr

Ngày 3/6/2016

http://pastebin.com/QqEyH9sv

Ngày 6/6/2016

http://pastebin.com/cAEu19Zm

Ngày 8/6/2016

http://pastebin.com/rTkP3MRD

Ngày 9/6/2016

http://pastebin.com/aiaQRVgs

Ngày 10/6/2016

http://pastebin.com/xZAt9PtR

Ngày 11/6/2016

http://pastebin.com/GAw9qcVk

Ngày 13/6/2016

http://pastebin.com/u9UkS6K0

Ngày 14/6/2016

http://pastebin.com/EkH38ZVz

Ngày 15/6/2016

http://pastebin.com/0hgzReRr

Ngày 16/6/2016

http://pastebin.com/J7wqudDn

Ngày 18/6/2016

http://pastebin.com/CeUbxF6F

Ngày 19/6/2016

http://pastebin.com/Defnxtsw

Ngày 21/6/2016

http://pastebin.com/c1ti963J

Ngày 23/6/2016

http://pastebin.com/GaaHEQ9f

Ngày 25/6/2016

http://pastebin.com/KVaWtH9j

Ngày 28/6/2016

http://pastebin.com/9QYe0bLv

Ngày 1/7/2016

http://pastebin.com/VV7D76Pw

Ngày 3/7/2016

http://pastebin.com/9rdaScLb

Ngày 6/7/2016

http://pastebin.com/CmXe9fQN

Ngày 11/7/2016

http://pastebin.com/50ydJBQZ

Ngày 14/7/2016

http://pastebin.com/dEHSha34

Ngày 18/7/2016

http://pastebin.com/D5duVLiM

Ngày 20/7/2016

http://pastebin.com/EWcdPqdQ

Ngày 25/7/2016

http://pastebin.com/7bP03YfV

Ngày 29/7/2016

http://pastebin.com/Qe2pYsz2

Ngày 2/8/2016

http://pastebin.com/05AiAJzm

Ngày 5/8/2016

http://pastebin.com/WVHGWhmv

Ngày 9/8/2016

http://pastebin.com/157WiPbN

Ngày 15/8/2016

http://pastebin.com/Jsh2MHdT

Ngày 18/8/2016

http://pastebin.com/jBDK9Lwu

Ngày 22/8/2016

http://pastebin.com/X7bNQ1Rr

Ngày 26/8/2016

http://pastebin.com/EguCBSFn

Ngày 29/8/2016

http://pastebin.com/phAUDuHd

Ngày 31/8/2016

http://pastebin.com/7H24TVgn

Ngày 2/9/2016

http://pastebin.com/4N6rThJQ

Ngày 5/9/2016

http://pastebin.com/5291VPvA

Ngày 8/9/2016

http://pastebin.com/HvFQZ4R0

Ngày 11/9/2016

http://pastebin.com/EsewjK4i

Ngày 16/9/2016

http://pastebin.com/bJx1QK5R

Ngày 18/9/2016

http://pastebin.com/RLAZzFNp

Ngày 22/9/2016

http://pastebin.com/CYH1xMyV

Ngày 25/9/2016

http://pastebin.com/S72wJ9tT

Ngày 30/9/2016

http://pastebin.com/r5hiyKf7

Ngày 3/10/2016

http://pastebin.com/wws2H0pj

Ngày 9/10/2016

http://pastebin.com/0JtpA0ZS

Ngày 12/10/2016

http://pastebin.com/xbREMnXw

Ngày 16/10/2016

http://pastebin.com/ikwJXsLK

Ngày 20/10/2016

http://pastebin.com/dYdhGePU

Ngày 24/10/2016

http://pastebin.com/Bk8SNP6B

Ngày 27/10/2016

http://pastebin.com/9RP4rTNF

Ngày 31/10/2016

http://pastebin.com/MGiMpeYx

Ngày 2/11/2016

http://pastebin.com/yKd9Sw9h

Ngày 5/11/2016

http://pastebin.com/NbK5S9tT

Ngày 8/11/2016

http://pastebin.com/fcbiwPje

Ngày 12/11/2016

http://pastebin.com/Qk1H5vYW

Ngày 15/11/2016

http://pastebin.com/5MW6feqg

Ngày 19/11/2016

http://pastebin.com/HDUbdSJv

Ngày 23/11/2016

http://pastebin.com/rNfcb5MW

Ngày 26/11/2016

http://pastebin.com/jhTWYL8w

Ngày 29/11/2016

http://pastebin.com/YTFDnnWZ

Ngày 1/12/2016

http://pastebin.com/hhhfUkM9

Ngày 4/12/2016 (lần 1)

http://pastebin.com/7TUQB9DU

Ngày 4/12/2016 (lần 2)

http://pastebin.com/pUA7G4pS

Ngày 6/12/2016

http://pastebin.com/RUbyR3Sk

Ngày 10/12/2016

http://pastebin.com/zWeXUWPX

Ngày 13/12/2016

http://pastebin.com/xn4g2kGF

Ngày 16/12/2016

http://pastebin.com/HMPKrVrk

Ngày 18/12/2016

http://pastebin.com/RrjZeePC

Ngày 19/12/2016

http://pastebin.com/7jeZsq2P

Ngày 21/12/2016

http://pastebin.com/1NZSUGNC

Ngày 24/12/2016

http://pastebin.com/Tvcy3078

Ngày 27/12/2016

http://pastebin.com/Ma7k8ys2

Ngày 29/12/2016

http://pastebin.com/pg6CKVzg

Ngày 1/1/2017

http://pastebin.com/DH1pqAj6

Ngày 4/1/2017

http://pastebin.com/vrBHhGLJ

Ngày 6/1/2017

http://pastebin.com/mfQQsiii

Ngày 7/1/2017

http://pastebin.com/kKWRX1Qr

Ngày 8/1/2017

http://pastebin.com/65NDPxTz

Ngày 9/1/2017

http://pastebin.com/92q1piHZ

Ngày 12/1/2017

http://pastebin.com/c3NWaWiE

Ngày 15/1/2017

http://pastebin.com/rqVKzKKu

Ngày 16/1/2017

http://pastebin.com/Mq6xRcLq


 

Năm 2016 (trước 9/4/2016)

=> Cập nhập 4h44 PM ngày 9/4/2016 <=

26 course FREE

Adventure Capital: How to pay off debt

LIVE: The Art of Balancing Work Life and Family Life

Intro to the Army Professional Reading Programme

Learn to Make an Animated Image Gallery using HTML5

Take a crack at learning GRE vocabulary

How To Craft An Irresistible Lead Magnet To Build Your List

Accounting Crash Course

Crash Course on Cost of Capital and Capital Structuring

Balance Sheet Crash Course

Cost Accounting Crash Course

Crash Course on Working Capital Management

Crash Course on Capital Budgeting Techniques

Valuation of Goodwill for CA / CFA / CMA Exams

Basics of Derivative Instruments for CA / CS / CFA exams

Basics of Banking ( For Banking Aspirants)

Time Value of Money for CA / CFA / CPA Exams

Travel Tips: Travel Free without ruining yourself

Service Design fundamentals: business perspective

Webinar Marketing Success!

Installing Ruby

Selenium with C# and Java Titbits

advocate series lectures // the mifi device

Discover Web Application Security Issues using Burp Proxy

The Power Of Free Udemy Courses & How To Get Started

SSL/TLS Protocol and Handshake Process

Polish Language Crash Course for Beginners

Interviews and Tips with Startup Sales Leaders

JUnit Tutorial for Beginners – Learn Java Unit Testing

Introduction to Ukulele 1

Goals: From Vision to Reality

5 Brief Lessons on Biology

The Complete JavaScript Course For Web Development Beginners

Key to a Great Copywriting Career

Mailchimp tutorial :Step by step in depth

Do your Inner Laundry!

Liberation Training

Bootstrap 4 Quick Start: Code Modern Responsive Websites

Kinetic Typography Crash Course – Create Motion Graphic Text

Affiliate Marketing How I make $129 or more per day online

Learn Java Like a Kid: Build Three Desktop and Mobile Apps!

CCNP Route 642-902 Implementing Cisco IP Routing

CCNP Switch 642-813 Implementing Cisco IP Switched Networks

Mobile Actionscript 3 Basics

Design and Illustrate Giant Robots with Adobe Flash

Make An Online Income By Buying And Selling Domains On eBay

How To Make Huge Amounts Of Money – Outsource Your Business

JV Secrets – The Absolute Fastest Way To Make Passive Income

Blogs in Plain English – How To Make Passive Income Blogging

PHP for Absolute Beginners

Startup & Go – First Steps to Building a Technology Company

Create Celebrity Style Videos

How To Save Money

How I Have Became Much More Productive – And How You Can Too

Boxing, kickboxing & self defense: learn fighting

Making Amazing Free Graphics for Udemy & Social Media Posts!

How to Sell on Amazon – Amazon FBA Basics for Beginners

Personal Finance Mastery: Debt Money Budgeting and Investing

Self Esteem: From Self Doubt to Confident Self Image Use NLP

Career Development: Career Planning for Best Career Changes

Turn Your Players Into Fans & Build a Thriving App Business

Business Communication Give Expertise Teaching Udemy Courses

Stress Management Now: Reduce Stress and Anxiety Enjoy Life

You Can Buy Art – collecting made clear

Vocabulary Learning: Smarter Kids in a Year – Verb to Noun 4

SGTGI: Preparing for the College Admissions Process

Selling Social Media to Your Boss

Introduction To Constant Contact Toolkit

How Chinese social media can help your business

Instant Profits with Instagram

Meetup Management: How to properly setup and run your group

Viral Launch Blueprint: Launch Your Business Virally

Your Business SuperPower: Grow Your Business In Less Time

Exploring Entrepreneurship for the Creative Professions

Better virtual meetings

Twitter : Getting Started With Marketing on Twitter

How to Market Your Udemy Course: Instructors with Audiences

Music Marketing Demystified

Get that article published

Ecommerce Basics for your New Business

Caption your Udemy Videos for FREE and Increase your Sales!

How to Hire a Virtual Assistant

How To Create and Record Online Courses

Reasonable Teaching: The 13×4 to Master The Art of Teaching

Increase Trust & Flow – Accelerate Your Business Growth!

Learn to Create Amazing Customer Experience Blueprints

Entrepreneurship 101 Make Money From eBooks and Courses

How to do High Conversion of Lead Page from scratch

Targeted Networking: A new approach for millennials!

Social Networking for Conferences and Events

How to Quickly Build an Effective Survey

Personal Branding for Beginners using 7 key skills

How to Win New Business

Demystifying Your Personal Tax Return

Sales War…Ending the Conflict Between Sales and Credit

Conscious Business: Work & Succeed with Purpose & Fulfilment

Take Charge Of Your Credit Facilities

Investigator Ethics for the PI, Consumer and Client

CashKidz – An Introduction

Learn How to Avoid the 7 Biggest FAFSA Mistakes

Learn the Environment of Financial Reporting to SUCCEED!

Conceptual Framework of Accounting, YOU NEED TO KNOW for CPA

IFRIC 13-Customer Loyalty Programmes (Revenue)

Learn Accounting Debits & Credits, Succeed on the CPA exam!

IAS 1-Presentation of Financial Statements

IAS 8-Accounting Policies ,Changes in Accounting Estimates

IAS 16-Property,Plant and Equipment

Conquer Conducttr – a Quick Start Guide

Taking Action in a Complex World

10 Ways to Create an Opportunity Rich Life

How To Overcome Fear About Business Today

Predictions for the New Age

How to Create a Course for Your Business

Create Real Change: Create a Quality Learning Experience

FREE Unique Course : Discover Your Beast of Productivity

Products to Sell from Home for Profit

Masterful Living: A New Beginning

Cultural Issues Encountered by International Travelers

What’s in a Career: Is That All It Is?

Sell More Books on Amazon with these 5 Best Seller Secrets!

Form Joint Venture Partnerships To Sell Online Courses

Find & Flip Killer Flea Market Bargains On Amazon & eBay

Organizational Change

Purchasing your first investment property

The Next Level

How To Create a WordPress Membership Site With ZippyCourses

Easy Video Creation For Marketers and Businesses

Learn how to create a WordPress theme using Pinegrow

How to Create Information Products from Scratch

Supercharge Your eBay Selling With 2 Simple Marketing Tricks

Amazon FBA vs. eBay Selling

How To Make Money Online – 6 Day Profit System

Selling on Amazon – Tips & Strategies to Increase Sales NOW!

How to Sell Products on Amazon

Get started selling on eBay Today!

PMP Stakeholder Management

Natural media brushes in photoshop

Exploring Design Management

ODOO Property Management System

Ultimate guide to maths word problems – Beginners Part One

=> Cập nhập 5h44 PM ngày 9/4/2016 <=

Learning Apache Hadoop EcoSystem- Hive

Get business help with Problemio entrepreneur apps

Excel: Powerful Insights that will Double your Salary

Get 10x Returns: Make a Photo App With a Top-Performing Code

The Complete PHP CodeIgniter Course: Beginner To Advanced

YouTube Best Practices – Tips for Starting a YouTube Channel

Long Exposure Photography: Shoot Your Own Stunning Photos

Online Course Crash Course: Win at Teaching Online Courses

How To Release Stress For Intuitive Souls

Value Investing, Taught by Six Superinvestors

Leveraging HootSuite For Social Media Productivity & Success

The 1010 Christian Life Plan

Email Psychology: How to Write an Effective Email Campaign

Guide for Filipinos – Make Money By Making Fun Demo Videos

Learn Burp Suite, the Nr. 1 Web Hacking Tool

Start Up to Scale Up: A Growth Formula for Small Businesses

Freebie Mastery Course

Music Theory Level 1 – How Music Works and Basic Songwriting

Understand and Evaluate Digital Marketing Channels

SMstudy® Marketing Strategy Associate certification course

How I Made THIS Udemy Course in Less Than 12 Hours!

SMstudy® Digital Marketing Associate certification Course

Analyze Market Opportunity

Dog Training: Train your dog to walk on a treadmill.

Get Hired! Answer The Toughest Job Interview Questions

101 – Docker Basics with DCHQ

The arts and history of tea

Make Money Create Your Online Freelance Outsourcing Business

Basic Technical Analysis: Learn the structure of the market

From Idea to Launch

Index Mutual Funds: Lower Cost-Risk & High Return Investing!

How you can be a good DJ with MonsterGODJ

Learn Dutch & Flemish from 0: start to read, speak and write

MongoDB Essentials – Understand the Basics of MongoDB

Instant Bodhran – learn Irish drum for fun and in sessions

Business Plan Financials made easy

Productivity Secrets – The Focus Mastery Class

Getup to speed with Majestic link building

AutoCAD 2D and 3D practice drawings

Agile Project Management: Scrum Step by Step with Examples

PowerPoint 2013 – Video Animation in Powerpoint

FREE – Developing Good Habits with Habitica

Work At Home And Make Money Throughout The Day With Your Biz

Music business: marketing for musicians or bands

How to Create a Udemy Course that Works!

Lucid Dreaming the Easy Way with the DILD technique

Lose Fat!High Intensity Medicine Ball Course, Beginner Level

Learn The Norwegian Language-basics

Start speaking German with the Present tense

2D Animation Essentials in Anime Studio Pro 11

Master WordPress Plugins: Shortcodes Ultimate – The Basics

Smart Investing Series: Investing Principles for Beginners

Free Lean Six Sigma Primer

Eclipse Tutorial For Beginners : Learn Java IDE in 10 Steps

Make Your Next Birthday One Worth Remembering

Ultimate guide to Linear Equations – Beginner

Ultimate guide to maths word problems Intermediate Part One

Music Theory Level 2: Chord Progressions and Song Writing

Time Management & Productivity Best Practices: Get More Done

The Complete Guide to Microsoft Outlook 2013

File Encryption Basics and Practices with CrococryptFile

The McKinsey Way Of Excel Hacking and Dynamic Charting

How to Make a WordPress Website 2016

The Beginner’s Guide to the Futures and Options Trading

Introduction To CPA Marketing


Do quá nhiều course nên các khóa còn lại (bài post/viết từ ngày 22/1/2016 -> 9/4/2016hãy lấy tại:

=> https://nguoisechia.com/category/udemy-com/

=> https://www.facebook.com/nguoisechiavn

(Có những bài mình chỉ share trên page facebook mà ko share trên blog và ngược lại. Nên cứ check theo ngày và check ở cả facebok và blog nhé 😀 Nhiều course hay lắm đừng bỏ lỡ 😀 )


Năm 2015

(Tất cả các khóa học bên dưới đều đang FREE. Kiểm tra ngày 9/4/2016)

PHP Essential How to create build Amazing websites with PHP

JQuery Essentials core training for Dynamic Interactive web

Create 3D Game Characters: No modeling or rigging required

Learn Web Design and Start Your Freelance Business

JavaScript For Beginners – Learn JavaScript From Scratch

Object Oriented Programming (OOPS) Concepts with Java

Make Your First Website From Scratch – Adobe Dreamweaver® CC

The Complete Google Analytics Course For Beginners

Learn Database Design with MySQL

Learn Adobe Flash From Scratch

Learn to Build Mobile Games using Corona SDK

Learn Mobile Game Programming from Scratch

Creativity Gateway: How to Enhance Use of Creative Thinking

Easy & Effective Email Marketing With AWeber

How to Build Your Own Website with WordPress: A Step-by-Step Guide

How To Raise Money Wise Kids

Get More Done in Less Time with Effective Time Management

Learn How to Build a Big & Loyal Email List with These List Building Techniques

Improve Your Running With These Injury-Prevention Techniques

Money & Freedom: Tales of a Freelancing Freelancer

How to Build Smart Sales Funnels for Quadrupling Your Profit

Launch Your Kindle eBook in 60 Minutes With Kindle Direct

Learn How to Create Your Own Social Network

Learn French Naturally For Children and the Young At Heart 2

HTML & CSS : Develop web pages in HTML & CSS

The Art of Bernini

How To Build A Website Using WordPress – AMAZING

Periscope Marketing 2016

Cisco Network CCNA IPv6

Spring Tutorial For Beginners – Most Popular Java Framework

Guest Blogging Your Way To Ultimate Visibility And Traffic

Start A Blog from Scratch (Self-Hosted Blog Tutorial)

FREE – DMCA for Udemy: Basic Techniques for Fighting Piracy

Life Hack: How to Be Contented With Your Life And Stay Happy

Developing New Habits And Eliminating Bad Ones So You Thrive

Scrum Advanced: Software Development & Program Management

Discover The Simple Science of Happiness

Planning Made Easy with Fun and Free Online Tools

LaNaie’s Intermediate Hip Hop Class

3 step formula for playing guitar by ear

Who was Jesus: The Trilemma

2nd Grade Math Common Core Content Standards

Social Media for Financial Services

Complete Android App Development using XML and Java

PiskelApp: Pixel Art Made Easy Crash Course

Become an Android Developer from Scratch

Blogging Made Quick & Easy: Save Massive Amounts Of Time Now

JavaScript 101 Gain insights how to code with JavaScript

CSS beginner Easy way to Get started with better web design

Easy English Grammar – Improve your English in 6 Easy Steps

Microsoft Excel Workbooks & Worksheets: Simple Tips & Tricks

Complete PHP Course With Bootstrap3 CMS System & Admin Panel

Introduction to Facebook Marketing in 2016!

Get your animation Game Ready with Unity & Anime Studio Pro

Building a Chat System in AJAX & PHP

Hit the ground running with AngularJS with Dion Yang

ODOO Singapore Localization

The Udemy Success Blueprint By Michael Palmisano

SEO: Master Search Engine Optimization and SEO Link Building

Physics: Master 2D Torque in Record Time

Build a WooCommerce eCommerce T-Shirt Store with WordPress

How To Use the CRP-5 Flight Computer and Smash the Exams

Rock Paper Scissors – Python Tutorial

Profitable Udemy Course: How To Generate Niche Course Ideas

Twitter absolute basics

Twitter automation: how to get more Twitter followers

Weight Lifting, Training & Nutrition – Get Ripped, Lose Fat

Beta: Start Programming With F# Today

YouTube Marketing – Seu Video Na Primeira Pagina Do YouTube

Product Launch For The Non Technical Person – w/ Assignments

How To Get a Manager: Music Business Management

Create a 3D Game with Unity 3D

Mobile Game Development with Unity 3D

Unity 3D Game Development | 3D Engine Fundamentals

Unity 3D Game Development and Design (Version 4.x)

Game Hacking | Create a Game in 1 Hour

Introduction to Game Dynamics with Unity 3D

Introduction to Unity 3D Scripting

Create Stunning Promo Videos in 30 Minutes or Less

CSS and CSS3 For Absolute Beginners

Self Advertise Using PowerPoint Twitter and Facebook on ios

Using Photoshop Filters Master Course

Create a Live Update chat app with Swift IOS8 and Xcode.

Math – How to Factor

Beginners guide to the Acoustic Guitar

Using Medical Marijuana for chronic pain relief

Getting Started with Dreamweaver CC

Create a Membership Site with WishList Member and WordPress

WordPress Website in a Weekend

Photoshop for Instructional Designers

Ditch Auto: Editing Workflow in Lightroom & Photoshop

Edit photos like a professional photographer using iOS apps

Do so much more with your photos and videos – video montage!

Taking Online Classes – Skills To Help You Succeed

“Get Ahead Fast: Easy Job Search for Young Professionals!”

Amazon: 7 Simple Steps To Start Making Money With Amazon.

Catalysing Change in Yourself and Others

Concept To Cash: Publish Your Own Successful Digital Product

Why Your Amazon Business is Failing – 2 Textbooks Included

How To Build Mobile App Without Programming – Build 14 Apps!

Discover How a Marketing Mindset Will Make You More Money

PMP® Exam Prep Overview

You Can Earn College Credits Cheaper and Faster On Your Own

How to Run Professional Meetings

Making Money with Living Logos (Simple After Effects)

How to add a “social booster” to your iPhone app in 3 steps

Social Media for Healthcare Providers

Intellectual Property Security Awareness

Mobile Cybersecurity Awareness

Cybersecurity Awareness Training

Social Media Monitoring and Privacy Law

Social Media Privacy Training

Social Media Ethics

Social Media FTC Disclosure Training

Social Media Crisis Prevention

Scaling Social Media Engagement

Blogger Training

Drafting Social Media Policies

Social Media for Special Events

LinkedIn Training Course

Twitter for Business

Facebook Training for Business

SEO Training

Social Media Management

Social Media Monitoring

Learn the Unity 3D Shuriken Particle System

Unity 3d | Using Light and Shadow in Game Development

Management Consulting Essentials Lite

Rock Vocal Warm Up

Free vs Paid Domain and Hosting: Install WordPress website

Road Design using ESurveyCADD

Concept To Cash: Publish Your Own Successful Digital Product

WordPress essentials Step by Step setup and using WordPress

MySQL PHP Database Essentials add a Database to your site

 

 


Lưu ý

  • Khi đã lấy course về tài khoản thì bạn sẽ có thể truy cập xem course bất kỳ lúc nào và FREE => Hãy cứ lấy để dành 😀
  • Các coupon giảm 100% (hoặc không coupon mà FREE) chỉ có hiệu lực 1 khoảng thời gian ngắn ^^ Nên nếu cần thì cứ lấy về tài khoản để dành nha!


Comments are closed.