Nitro Pro 10 Enterprise 10.5.7.32 Serial key

Nitro PDF Professional là ứng dụng tạo lập và chỉnh sửa file PDF chất lượng cao hướng tới cung cấp cho người dùng khả năng tùy biến mạnh mẽ đối với dạng file PDF

Nitro PDF Pro

Các chức năng chính của Nitro PDF Professional 

– Tạo lập, đọc mọi tài liệu PDF.

– Tạo file PDF từ các định dạng microsoft office.

– Chuyển đổi ngược từ file PDF về các định dạng office như word (.doc) , Excel (.xls) ,powerpoint (.ppt)…bạn hoàn toàn có thể xuất file pdf sang file word hay copy file pdf sang word rất dễ dàng.

– Cho phép chỉnh sửa, định dạng lại nội dung, sao chép – chèn hình ảnh, text vào nội dung PDF

– Kết hợp nhiều tập tin với định dạng khác nhau vào một nội dung duy nhất tiện lợi cho việc phân phối.


Link tải

Bản 32 bit

install.nitropdf.com/professional_105732/en/enterprise/nitro_pro10_x86.msi

Bản 64 bit

install.nitropdf.com/professional_105732/en/enterprise/nitro_pro10_x64.msi

License (Enterprise edition)

NP10D0602513A5477777
NP10DA59C480D8514282
NP10D61C8EEB11372557
NP10D61EFCC4B1351603
NP10D3B57586A5428035
NP10D7DFB07886046101
NP10D0A253E722151530Comments are closed.